Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu informuje, że podstawą do przyznania świadczeń

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest złożenie

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu

wniosku wraz z załącznikami oraz oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

w terminie do 30 kwietnia każdego roku (decyduje data wpływu)

termin ten nie dotyczy wniosków o zapomogę.

 

Zarządzenie nr 1.ZFŚS.2023

Regulamin ZFŚS

Załącznik nr 1 oświadczenie

Załącznik nr 2 wypoczynek

Załącznik nr 3 pomoc finasowa

Załącznik nr 4 upoważnienie